• นายฉลอง พัฒโน
    รองนายกเทศมนตรี

  • นายพยงค์ อรัญดร
    นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์